Overleg zorgverleners

Overleg met de tandarts
Omdat zowel de tandarts als wij bezig zijn met uw mond, is het, voor een optimaal resultaat, belangrijk dat er tussen de tandarts en mondhygiënist overleg is. Dit gebeurt soms telefonisch, maar meestal schriftelijk in de vorm van een rapportage aan de tandarts na afloop van de behandeling. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u dat schriftelijk aan ons door te geven.

Overleg met andere zorgverleners
In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat wij contact zoeken met andere zorgverleners, zoals een huisarts of specialist. Dit is nodig om de behandeling op een zo verantwoord mogelijke wijze te kunnen uitvoeren.
Wij zullen dit uiteraard altijd in overleg met u doen.