Tarieven

Wettelijk is bepaald dat de NZa op basis van de aanwijzing van de minister de tarievenlijst vaststelt.

Een niet nagekomen afspraak wordt in rekening gebracht. Dit bedrag kan oplopen wanneer er vaker afspraken niet nagekomen worden.

Deze tarieven worden gehanteerd per 1 januari 2018.
De tarieven zijn in Euro’s.

 NZa/ De  Bloesem
CONSULTATIE & DIAGNOSTIEK
 c13 Probleemgericht consult  21,00
TOESLAGEN & DIVERSEN
 c86 Avondbehandeling 10,00
c90 niet nagekomen afspraak  25,00
PREVENTIEVE MONDZORG – PER 5 MINUTEN
 M01 Preventieve voorlichten en/ of instructie  12,39
 M02 Consult voor evaluatie van preventie  12,39
 M03 Gebitsreiniging  12,39
VERDOVING
A10 Geleidings- en of infiltratie verdoving
A15 Oppervlakte anesthesie (per kaak)
 13,81
7,18
 

 

VERRICHTINGEN BIJ PATIENTEN MET TANDVLEESAANDOENINGEN
 T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus  146,43
 T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus  160,25
 T21 Grondig reinigen wortel complex per element  29,84
 T22 Grondig reinigen wortel standaard  22,10
 T31 Herbeoordeling met pocketstatus  85,65
 T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus  99,46
 T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling  44,21
 T41 Beperkt consult parodontale nazorg  58,02
 T42 Consult parodontale nazorg  83,99
 T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg  111,62
 T44 Complex consult parodontale nazorg  148,64  
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus  146,43
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus  160,25
 T93 Bacteriologisch onderzoek (exclusief techniekkosten)  38,68
 De tarieven zijn geldig van 01-01-2018 t/m 31-12-2018