Tarieven

Wettelijk is bepaald dat de NZa op basis van de aanwijzing van de minister de tarievenlijst vaststelt.

Een niet nagekomen afspraak wordt in rekening gebracht. Dit bedrag kan oplopen wanneer er vaker afspraken niet nagekomen worden.

Deze tarieven worden gehanteerd per 1 januari 2017.
De tarieven zijn in Euro’s.

 NZa/ De  Bloesem
CONSULTATIE & DIAGNOSTIEK
 c13 Probleemgericht consult  20,44
TOESLAGEN & DIVERSEN
 c86 Avondbehandeling 10,00
c90 niet nagekomen afspraak  25,00
PREVENTIEVE MONDZORG – PER 5 MINUTEN
 M01 Preventieve voorlichten en/ of instructie  12,06
 M02 Consult voor evaluatie van preventie  12,06
 M03 Gebitsreiniging  12,06
VERDOVING
A10 Geleidings- en of infiltratie verdoving
A15 Oppervlakte anesthesie (per kaak)
 13,45
6,99
 

 

VERRICHTINGEN BIJ PATIENTEN MET TANDVLEESAANDOENINGEN
 T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus  142,53
 T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus  155,98
 T22 Grondig reinigen wortel per elemen  21,51
 T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling  83,37
 T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële behandeling  96,81
 T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling  43,03
 T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist  56,48
 T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist  81,75
 T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist  108,65
 T60 Evaluatie- onderzoek met pocketstatus  142,53
 T61 Evaluatie- onderzoek met parodontiumstatus  155,98
DIVERSEN
T93 Bacteriologisch onderzoek tbv tandvleesbehandeling (exclusief techniekkosten)  37,65
 De tarieven zijn geldig van 01-01-2017 t/m 31-12-2017