Vergoeding zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars vergoeden onder bepaalde voorwaarden de behandeling door de mondhygiënist. U kunt daar de polisvoorwaarden op nakijken. De behandeling komt alleen in aanmerking als u een aparte verzekering voor tandheelkundige kosten heeft afgesloten.

Kinderen tot 18 jaar krijgen behandelingen volledig vergoed.

Mochten er onduidelijkheden zijn wat betreft de vergoeding, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.